Autonoma cyklar för ökad säkerhet

De förarlösa cyklarna ska ingå i en studie och flera tester ska genomföras för att göra andra autonoma fordon säkrare. De självkörande fordon som finns har svårt att identifiera cyklister och därför testas det nu med självstyrande cyklar så att testerna sker i en så i en realistisk miljö som möjligt.

Cyklar ställs på släde

Dagens tester sker genom att cyklar ställs på en släde som sedan dras fram. Genom att istället använda sig av en autonom cykel så kan de förarlösa fordonen lära sig cyklisters realistiska rörelser. Cykeln är dock inte helt autonom ännu men är i nuläget en självbalanserande cykel som styrs med fjärrkontroll. Enligt Tom Andersson, som är en av två studenter som utvecklat den förarlösa cykeln, är nästa mål att få cykeln att följa en förbestämd väg.

Skapar bättre förutsättningar för säkerhetstester

Att använda sig av förarlösa cyklar i dessa forskningsprojekt gör att testerna blir bättre och säkrare. I testerna går det att luta cykeln så att rörelserna liknar en människas rörelser i så stor mån som möjligt. Då cykeln precis som en människa måste reglera styrvinkeln för att hålla balansen blir testerna mer realistiska. Kontrollsystemet kan dessutom känna av hur mycket cykeln lutar.

Elever från Mälardalens högskola bakom tekniken

Det är eleverna Tom Andersson och Niklas Persson från akademin Innovation, Design och Teknik på Mälardalens högskola som utvecklat den autonoma cykeln, tillsammans med bland annat Chalmers och Volvo. Detta eftersom de upptäckt att självkörande fordon i sina säkerhetssystem har extra svårt att upptäcka cyklister i trafiken. De kallar den förarlösa cykeln för Autobike och för denna uppfinning får de ABB:s Robotikstipendium.