Cykel på tåget förbjudet i Sverige – Idiotiskt!

cykel på tåg 1Om du vill förflytta din cykel mellan två städer utan tillgång till bil (eller kunna cykla sträckan) kan det bli svårt för dig. Sverige är nämligen ett land där det långt ifrån tillåtet att ta med sig cykeln på tåget. Detta till skillnad från exempelvis Danmark och Tyskland där man får lov att ta med sig cykeln på tåget.

Säkerhet är ett problem?

Enligt SJ handlar förbudet mot cyklar på många av tågen i Sverige bland annat om säkerhet. Dessutom menar de att på- och avstigning med cyklar kan orsaka förseningar samt att det redan idag är hög efterfrågan på sittplatser på många sträckor. I kombination med liten efterfrågan på cykelplatser på tågen menar SJ att det inte är en fråga som de har valt att prioritera.

Inlandsbanan tillåter cyklar

sj förbud mot cyklar korkatDet tycks främst vara SJ som anser att cyklar på tåg är något av ett problem. Inlandsbanan kör tåg mellan Mora och Gällivare och de valde för flera år sedan att ta bort ett par sittplatser för att kunna erbjuda cykelplatser. På Stockholms pendeltåg kan du också ta med dig cykel, så länge det inte sker på stationen Stockholm City.

Lagförslag om cykel på tåg

Att ta med sig cykeln på tåg är enkelt utomlands, liksom på Inlandsbanan och på Stockholms pendeltåg. SJ har däremot valt att inte tillåta det, men det kan bli ändring på det. EU-parlamentets kommitté för transport och turism har röstat igenom ett lagförslag som innebär att alla europeiska tågoperatörer ska tillåta åtminstone åtta cyklar på varje tåg. Framtiden får utvisa vad som händer härnäst.