Gratis cyklar till överviktiga

cardiff gratis cyklar till överviktiga

Allt fler personer världen över räknas som överviktiga och i Cardiff i Storbritannien lider hela 54 % av befolkningen av fetma. För att få bukt med problemet har den lokala hälsokommittén inlett ett ovanligt projekt. Folk som är överviktiga kommer att få tillgång till gratis cyklar i hela staden med hjälp av en personlig kod.

Ett experiment för bättre hälsa

Hälsokommittén i Cardiff hoppas att gratiscyklarna ska göra det enklare för dem som lider av fetma att komma igång med träningen. Förhoppningen är även att befolkningen ska inse hur viktigt det är att motionera samt hur mycket det kan göra för att förändra hälsotillståndet. Om projektet lyckas kommer cyklarna att bli tillgängliga för samtliga medborgare i Cardiff, vare sig de är överviktiga eller inte.

Ett samarbete med en bättre hälsa som mål

Projektet är ett samarbete mellan Cardiffs hälsokommitté och det nystartade företaget Nextbike. Tanken är att personer som lider av fetma ska kunna få recept på cykelpool, och därefter kommer de kunna låna en cykel helt utan kostnad och använda den i upp till 30 minuter. Nextbike har redan placerat ut 500 cyklar på 27 olika platser runt om i Cardiff.

Målet är att motivera invånarna

Att träning är bra för vår hälsa är vetenskapligt bevisat men trots att vi känner till det tycker många att det är svårt att komma igång med träningen. Därför vill hälsokommittén i Cardiff genom det här experimentet motivera invånarna till att röra på sig mera. Den lokala hälsokommittén hoppas att projektet ska hjälpa befolkningen att behålla en hälsosam vikt och bli mer intresserade av att motionera även i vardagen.